Stiftelsen Björn Lindroths Minnesfond

 

bjorn_lindroth.jpg

Stiftelsen skall försöka verka i hans anda. Det var han själv som drog upp riktlinjerna före sin död. Björn Lindroth var konstnär och författare med skärgården som arbetsmotiv och hemvist. Men han var också entreprenör och de omöjliga projektens hängivna igångsättare och drivkraft.

 

Han var mannen bakom Nordens Ljus och Harö Krog; krog och klubbpråmen med kajplatsbakom Nationalmuseum.

 

Björn har också stor del i ”skötbåtsrenässansen” i Stockholms skärgård; alltså armadan av nybyggda skärgårdsekor och strömmingsjakter efter gammal modell.

 

Han startade bygget av vedjakten Sofia Linnea, klassat som utopiskt projekt men som nu går i fullbokade charter hela somrarna. Ingenting var omöjligt för honom. När idén kom upp om byggandet av en brigg gick han in med kraft. Briggen byggs nu på Skeppsholmen.

sofia_linnea.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

briggen.jpg

 

 

 

Foto: Mille Nylander

Foto: Mille Nylander

 

Grafikens Hus i Mariefred var Björnes idé kring vilken han lyckades samla många goda krafter och resurser. Hans begåvning för vänskap var stor, alla omkring honom ställde upp därför att det fanns så mycket av fest och glädje omkring honom.

 

Tanken bakom en minnesfond i hans namn är att efter bästa förmåga fortsätta där han slutade. Generösa bidrag och donationer har redan lagt en grundplåt.

 

Genom medel ur fonden skall stöd och uppmuntran utgå till kulturella projekt och idéer, företrädesvis med skärgårdsanknytning.

Det kan vara alla tänkbara planer med behov av hjälp i starten: från företagsetableringar till böcker, utställningar och evenemang etc. En levande skärgårdstradition såg Björn Lindroth som viktig för att skärgården skall behålla sin särart.

Kring denna grundtanke skall stiftelsen och minnesfonden verka.

 

Privatpersoner, grupper av privatpersoner, föreningar, organisationer, företag med flera har möjlighet att söka bidrag.

 

Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 september. Stipendieutdelning sker traditionsenligt på Björn Lindroths födelsedag den 2 oktober.

Stiftelsen tar även tacksamt emot gåvor och donationer som kan komma till nytta för kulturen och för en levande skärgård.

PG 53 49 16-2

 


 
stäng