Stipendieutdelning 2010

 

Den årliga stipendieutdelningen med middag intogs på Harö Krog den 1 oktober 2010.

Stipendiet på 30 000 kr tilldelades Susanne Svantesson.

 

Motiveringen löd: Susanne Svantessons filmer är inte bara dokument över

en förgången tid i svensk industrihistoria.

Det handlar om människans värdighet.

Hon vågar berätta i långa sekvenser där man hinner låta

tankarna vandra dit hon vill medan himlen över Gotland

övergår i hav.

Kanske handlar hennes verk om livets mening.

 

 


 
stäng