Stipendieutdelning 2013Knäledspress AV klassiskt snitt-

 

 Årets  stipendiat kassorna Björns Minnes Blev Jim Berggren från Mölndal. Han ÄR VERKSAM som bildkonstnär Inom och Utom Landet Med håla konstgrafiska studion Bolaget Vardagsbilder som bas.

 

Han trycker en del AV-bilderna i högtrycksteknik i Grafikwerksatt Dresden, sv knäledspress AV-gammal typ som for det Aktuella ändamålet ÄR Helt idealisk och Levererar oöverträffad Teknik och precision. Hans Ansökan handlade om medfinansiering FÖR ATT Inleda Ett utvecklingsbart handlingsutrymme i Västsverige Med utgångspunkt I SV knäledspress AV-klassiskt Snitt.


 
stäng