Stipendieutdelning i Björns Minnesfond

 

Det är dags att påminna om Björnes Minnesfond för dem som glömt vad den handlar om eller är nya i gänget. Glömmer Björn Lindroth gör man förstås inte. Mannen som skapade alltihop; eller rättare sagt fick alla att dra åt samma håll, vad det än handlade om.

 

Han var konstnär, musiker, författare. Men också igångsättare, fixare, entreprenör. Nu när Briggen Tre Kronor gått i sjön kan vi påminna om att det var Björne och Bunta Horn som fångade upp Jan Mansnerus och Olle Strandbergs idéer om en brigg och såg till att de blev verklighet.

Grafikens Hus i Mariefred, vedjakten Sofia Linnéa, alla sprisegelekor och skötbåtar... Det var ett stort gäng bakom projekten. Men det var Björne som var motorn! Och själva Nordens Ljus-pråmen där vi nu håller till; Björnes varma själ och stora garv sitter i väggarna.

När han gick bort bildades en fond till hans minne. Det samlades in pengar, ganska mycket pengar faktiskt. Varje år har fonden nu delat ut ett eller flera stipendier, till enskilda konstnärer eller till projekt som verkar i "Björnes anda" som det står i stadgarna.

 

Stipendierna delas ut på månadsfesten i september varje år.

Då berättar vi mer om fonden, om Björne och om årets stipendiater.

 

För styrelsen i Stiftelsen Björn Lindroths Minnesfond
Lars Westman

 


 
stäng